tel/fax 56-46-222-53ZR PCK
Ul. Dąbrowskiego 11-13
86-300 Grudziądz

AktualnościCztery bułki dwa łabądki po nich W PIT SWój wpisz dwie piątki
i bałwanka. Po nim ,, siedem "
- tak nakarmisz brzuch nie jeden!

KRS 0000225587
Kujawsko-Pomorski Odział Okręgowy PCK realizuje program dofinansowany z Funduszy Europejskich
 
,,Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów".

KRYTERIA REKRUTACJI DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH.

1.Obligatoryjne kryteria rekrutacji dla niesamodzielnych osób starszych.
   a. osoba zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
   b. osoba niepełnosprawna lub niesamodzielna
   c. osoba która ukończyła 60. rok życia.
   d. osoba nieprzebywająca w opiece całodobowej.
   e. osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe lub prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub niepełnosprawną.

2.Priorytetowo będą traktowane osoby (kryteria premujące)
   a. których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego
   b .doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
   c. korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
   d. zamieszkujące obszar peryferyjny
   e .zamieszkujące obszar zdegradowany
   f. mężczyźni

KRYTERIA REKRUTACJI DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH.

1.Obligatoryjne kryteria rekrutacji:
  a.osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną
  b.osoba niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą               niesamodzielną .
  c.osoba zamieszkująca i/lub pracująca i/lub ucząca się w województwie kujawsko-pomorskim.

KRYTERIA REKRUTACJI DLA OSÓB CHCĄCYCH PODJĄĆ ZATRUDNIENIE
LUB WOLONTARIAT JAKO OPIEKUN NIESAMODZIELNEJ OSOBY STARSZEJ.

1. Obligatoryjne kryteria rekrutacji:

 a.osoba pełnoletnia
 b.osoba zamieszkująca i/lub pracująca i/lub ucząca się w województwie kujawsko-pomorskim.


V BAL POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
NA ZAKUP SPRZĘTU DLA PODOPIECZNYCH PUNKTU OPIEKI NAD CHORYM W DOMU.
Który odbedzie się dnia 3 lutego 2018 w karczmie Czarci Młyn przy ulicy Chełmińska 208 o godzinie 19:00


 
 
 
 
 
Honorowe Krwiodawstwo
 
 
 Więcej o oddawaniu krwi na stronie www.rckik-bydgoszcz.com.pl